ฝากไข่ แช่แข็งไข่ (แช่แข็งฟรี 1 ปี)

pregnant

ประโยชน์ของการแช่แข็งไข่ คืออะไร? แม้อายุจะเลข 3 แล้ว แต่ผู้หญิงบางคนอาจยังโสด ยังไม่พร้อมแต่งงาน หรือยังไม่พร้อมสำหรับการมีลูก การแช่แข็งไข่ (Egg Freezing) เพื่อเก็บอายุไข่ Stop ไว้ ให้เหมือนตอนยังสาว จะช่วยชะลอความเสื่อมคุณภาพของไข่เมื่อเราอายุมากขึ้นได้ ซึ่งไม่เพียงลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีลูกยาก แต่ยังช่วยลดโอกาสเกิดความผิดปกติของโครโมโซม เช่น ดาวน์ซินโดรม ได้ รายการตรวจ Package แช่แข็งไข่ (Egg Freezing) ฝากแช่แข็งฟรี 1 ปี เงื่อนไขการเข้ารับบริการ ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชั้น 3 โทร. 038-317-333 ต่อ 3300, 2391 โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถเข้ารับบริการได้ถึง 31 […]

สิ้นสุด 31/12/2022
ฝากไข่ แช่แข็งไข่ (แช่แข็งฟรี 1 ปี) 175,000

ประโยชน์ของการแช่แข็งไข่ คืออะไร?

แม้อายุจะเลข 3 แล้ว แต่ผู้หญิงบางคนอาจยังโสด ยังไม่พร้อมแต่งงาน หรือยังไม่พร้อมสำหรับการมีลูก การแช่แข็งไข่ (Egg Freezing) เพื่อเก็บอายุไข่ Stop ไว้ ให้เหมือนตอนยังสาว จะช่วยชะลอความเสื่อมคุณภาพของไข่เมื่อเราอายุมากขึ้นได้ ซึ่งไม่เพียงลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีลูกยาก แต่ยังช่วยลดโอกาสเกิดความผิดปกติของโครโมโซม เช่น ดาวน์ซินโดรม ได้

รายการตรวจ

  • Package แช่แข็งไข่ (Egg Freezing) ฝากแช่แข็งฟรี 1 ปี

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
  • ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  • สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
  • ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชั้น 3 โทร. 038-317-333 ต่อ 3300, 2391
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สามารถเข้ารับบริการได้ถึง 31 มีนาคม 2566

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม

  • ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชั้น 3 โทร. 038-317-333 ต่อ 3300, 2391ข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ