โปรแกรมตรวจหาสาเหตุภาวะมีบุตรยาก ในชายและหญิง

รายการตรวจสำหรับผู้หญิง ตรวจฮอร์โมนการทำงานของรังไข่ (ฮอร์โมน E2, FSH, LH, Prolactin, AMH) หมายเหตุ : ตรวจวันที่ 2-3 ของประจำเดือน ตรวจฉีดสีดูท่อนำไข่ หมายเหตุ : ตรวจหลังประจำเดือนหมดสนิท 2-3 วัน แต่ไม่เกิน 10 วัน และงดการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่หมดประจำเดือนจนถึงวันฉีดสี ตรวจเลือดดูฮอร์โมนการตกไข่ ตรวจระดับของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone) หมายเหตุ : ตรวจวันที่ 22 ของประจำเดือน ฟังผลการตรวจในข้อ 1-3 และอัลตร้าซาวด์ดูความผิดปกติของมดลูก หมายเหตุ : คุณหมอจะนัดในวันที่ 2 หรือ 3 ของรอบเดือนถัดไป รายการตรวจสำหรับผู้ชาย ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ 1 ครั้ง หมายเหตุ : งดการหลั่งน้ำเชื้อประมาณ 3 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน ก่อนเข้ารับการตรวจ ตรวจการแตกหัก […]

สิ้นสุด 31/12/2022
โปรแกรมตรวจหาสาเหตุภาวะมีบุตรยาก ในชายและหญิง 22,500

รายการตรวจสำหรับผู้หญิง

 • ตรวจฮอร์โมนการทำงานของรังไข่ (ฮอร์โมน E2, FSH, LH, Prolactin, AMH) หมายเหตุ : ตรวจวันที่ 2-3 ของประจำเดือน
 • ตรวจฉีดสีดูท่อนำไข่ หมายเหตุ : ตรวจหลังประจำเดือนหมดสนิท 2-3 วัน แต่ไม่เกิน 10 วัน และงดการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่หมดประจำเดือนจนถึงวันฉีดสี
 • ตรวจเลือดดูฮอร์โมนการตกไข่ ตรวจระดับของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone) หมายเหตุ : ตรวจวันที่ 22 ของประจำเดือน
 • ฟังผลการตรวจในข้อ 1-3 และอัลตร้าซาวด์ดูความผิดปกติของมดลูก หมายเหตุ : คุณหมอจะนัดในวันที่ 2 หรือ 3 ของรอบเดือนถัดไป

รายการตรวจสำหรับผู้ชาย

 • ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ 1 ครั้ง หมายเหตุ : งดการหลั่งน้ำเชื้อประมาณ 3 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • ตรวจการแตกหัก DNA ของตัวอสุจิ (Halo Sperm)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
 • ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 • สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
 • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 • ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชั้น 3 โทร. 038-317-333 ต่อ 3300, 2391
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สามารถเข้ารับบริการได้ถึง 31 มีนาคม 2566

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชั้น 3 โทร. 038-317-333 ต่อ 3300, 2391ข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ