วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ (Gardasil) 2 เข็ม (สำหรับเด็ก อายุไม่เกิน 14 ปี)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ (Gardasil) 2 เข็ม (สำหรับเด็ก อายุไม่เกิน 14 ปี)

สิ้นสุด 31/12/2024
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ (Gardasil) 2 เข็ม (สำหรับเด็ก อายุไม่เกิน 14 ปี) 13,990

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ต่างจากเดิมยังไง?

เพราะเชื้อ HPV กลุ่มเสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ไม่ใช่แค่เฉพาะสายพันธุ์ 16 และ 18 ดังนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 จึงช่วยให้ป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ทำไมควรฉีดวัคซีน HPV ตั้งแต่ยังเด็ก?

มีงานวิจัยพบว่า การได้รับวัคซีนก่อนที่จะได้รับเชื้อ หรือในเด็กช่วงอายุ 9-15 ปี จะทำให้วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันสูงสุด เนื่องจากร่างกายของเด็กช่วงวัยนี้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสได้ดีแพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ