วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก (ENTRO Vaccine 1 เข็ม) (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี)

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก (ENTRO Vaccine 1 เข็ม) (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี)

สิ้นสุด 31/12/2024
วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก (ENTRO Vaccine 1 เข็ม) (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี) 4,200

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดจากการติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 (EV71) ต้นเหตุสำคัญโรคมือ เท้า ปาก และภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในเด็ก เช่น สมองอักเสบ, กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เป็นต้น เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี (ไม่ควรเกินอายุ 6 ปี) และฉีด 2 เข็ม โดยเว้นระยะห่างกัน 1 เดือน แม้เคยป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก หรือติดเชื้อระหว่างรอรับวัคซีน ก็ควรได้รับการฉีดให้ครบ 2 เข็ม เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันโรคแพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ