วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม 790

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะระบาดในปีนั้นๆ โดยในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2565 มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ จากสายพันธุ์ Northern Strain เป็นสายพันธุ์ Southern strain และมีการเปลี่ยนเชื้อไวรัสที่นำมาผลิตวัคซีนจาก 2 ใน 4 สายพันธุ์แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ