วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Vaxigrip 1 เข็ม) (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Vaxigrip 1 เข็ม) (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Vaxigrip 1 เข็ม) (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี) 790

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในผู้ที่มีปญหาด้านสุขภาพอื่นๆ เพราะหากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ได้แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ