วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก QDENGA 2 เข็ม (สำหรับเด็กอายุ 4-14 ปี)

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก QDENGA 2 เข็ม (สำหรับอายุ 4-14 ปี)

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก QDENGA 2 เข็ม (สำหรับเด็กอายุ 4-14 ปี) 5,000

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (Qdenga)

  • ฉีดได้ในเด็กที่มีอายุระหว่าง 4-14 ปี
  • วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันไข้เลือดออกจากทุกสายพันธุ์ ได้สูงถึง 80.2% และป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้สูงถึง 90.4%
  • ฉีดได้ทั้งคนที่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน โดยไม่ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด
  • ฉีดเพียงแค่ 2 เข็ม ห่างกัน 3 เดือน (ที่เดือน 0 และ 3)แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ