วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B 3 เข็ม 2,500

ไวรัสตับอักเสบชนิด B เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด B (Hepatitis B Virus) เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคตับเรื้อรังและมะเร็งตับที่สำคัญทั่วโลก

  • ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B ทั้งหมด 3 เข็ม
  • เข็มที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 1 – 2 เดือน
  • เข็มที่ 3 ห่างจากครั้งแรก 6 เดือน

เพราะการฉีดวัคซีนช่วยป้องกันไวรัสตับอักเสบได้อย่างเห็นผล โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบเอและไวรัสตับอักเสบบีที่อาจร้ายแรงถึงชีวิตหากป่วยเรื้อรังแพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ