วัคซีนอีสุกอีใส (Varivax 1 เข็ม) (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี)

วัคซีนอีสุกอีใส (Varivax 1 เข็ม) (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี)

วัคซีนอีสุกอีใส (Varivax 1 เข็ม) (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี) 1,890

โรคอีสุกใส หรือ โรคสุกใส เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ วาริเซลลา (Varucella Virus) ติดต่อผ่านละอองน้ำลาย หรือรอยโรคบริเวณผิวหนังที่ติดชื้อ ระบาดได้ง่ายในช่วงอากาศเย็น
การป้องกันอีสุกอีใส

  • เด็กสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกใสได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป
  • เด็กเล็กฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่ออายุ 1-1ปีครึ่ง และเข็มที่ 2 เมื่ออายุ 4-6 ปี
  • เด็กโตและผู้ใหญ่ใหเฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 2 เดือน

(การฉีดวัคซีน 2 เข็ม เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคอละช่วยลดความรุนแรงของโรคได้)แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ