วัคซีนไวรัสตับเอ (Avaxim 1 เข็ม) (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี)

วัคซีนไวรัสตับเอ (Avaxim 1 เข็ม) (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี)

วัคซีนไวรัสตับเอ (Avaxim 1 เข็ม) (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี) 1,700

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบ เอ หลังจากฉีดวัคซีนประมาณ 1 เดือน วัคซีนจะมีผลเกือบ 100% ในทางป้องกันโรค โดยวัคซีนจะเริ่มมีประสิทธิภาพในสัปดาห์ที่ 2 หลังการฉีดเข็มแรก และฉีดซ้ำอีกครั้งเพื่อประสิทธิผลทางการป้องกันในระยะยาว หลังจากฉีดเข็มแรกไปแล้วประมาณ 6 เดือนแพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ