วัคซีนไอพีดี (Synflorix) 1 เข็ม (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี)

วัคซีนไอพีดี (Synflorix) 1 เข็ม (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี)

วัคซีนไอพีดี (Synflorix) 1 เข็ม (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี) 2,790

วัคซีนป้องกันโรคปวดบวมและไอพีดี

  • ตามคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก เด็กต้องได้รับวัคซีนไอพีดี 4 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 เมื่ออายุ 2 เดือน หรือเริ่มให้เมื่ออายุ 6-8 สัปดาห์
  • ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน หรือห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน
  • ครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน หรือห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน
  • ครั้งที่ 4 เมื่ออายุ 12 – 15 เดือน หรือห่างกันอย่างน้อย 2 เดือนแพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ