เลเซอร์กำจัดขนขา 2 ข้าง ด้วย ND YAG คอร์ส 4 ครั้ง

เลเซอร์กำจัดขนขา 2 ข้าง ด้วย ND YAG คอร์ส 4 ครั้ง

สิ้นสุด 5/12/2024
เลเซอร์กำจัดขนขา 2 ข้าง ด้วย ND YAG คอร์ส 4 ครั้ง 55,000

กำจัดขนถาวรด้วย Nd : YAG Laser

การกำจัดขนที่ไม่ต้องการ ด้วยเลเซอร์คุณภาพสูง Nd : YAG Laser ที่มีความยาวช่วงคลื่น 1,064 nm ซึ่งสามารถส่งพลังงานได้ลึกกว่าเลเซอร์กำจัดขนรุ่นก่อนๆ ที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่า Nd : YAG Laser เทคโนโลยีที่ดีสุดในการกำจัดขนถาวรที่สามารถผ่านเข้าไปทำลายรากขนใต้ผิวหนังให้หลุดร่วงอย่างถาวร โดยไม่ทำให้รู้สึกเจ็บ และไม่เกิดรอยแผลเป็นผิวยังคงเรียบเนียน และสวยกว่าที่เคยสามารถใช้ได้กับการกำจักขนทุกส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นขนรักแร้, หนวด, ขนหน้าแข้ง หรือแม้แต่บริเวณขอบบิกินี่

ต้องทำการรักษากี่ครั้ง?

เนื่องจากเส้นขน แบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะเจริญเติบโต (Angen Phase*) และระยะพักตัว (Telogen Phase) แสงจากเลเซอร์จะไปทำลายเฉพาะขนในระยะเจริญเติบโตเท่านั้น ดังนั้น การกำจัดขนด้วยเลเซอร์จึงต้องทำอย่างน้อย 4 ครั้ง เพื่อสามารถกำจัดขนได้

เงื่อนไขการรับบริการ

  1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
  2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
  4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง
  5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ