แพ็กเกจผ่าตัดคลอด

แพ็กเกจผ่าตัดคลอด นอนพักที่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน

แพ็กเกจผ่าตัดคลอด 60,900

เงื่อนไขการใช้แพ็คเกจคลอด

สำหรับมารดา รวมรายการดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมสูติแพทย์, กุมารเวช, วิสัญญีแพทย์ (กรณีผ่าตัดและทำหมัน)
 2. กรณีคลอดธรรมชาติ ค่าห้องคลอด, เครื่องมือแพทย์, ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ต่างๆที่โรงพยาบาลจัดให้
 3. กรณีผ่าตัดคลอดรวมค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดการให้ยาระงับความรู้สึกตามที่โรงพยาบาลจัดให้
 4. ห้องพักคลอดระดับมาตรฐาน มีอุปกรณ์การแพทย์, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้หลังคลอดตามที่โรงพยาบาลจัดให้
 5. สูติแพทย์เป็นผู้ทำคลอดให้มารดา บุตรทุกรายมีพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด
 6. สอนมารดาเตรียมความพร้อมสำหรับลูกรักและสามารถชมย้อนหลังได้ ทาง Youtube ช่อง รพ.พญาไท ศรีราชา
 7. Wrist band Infant safety นวัตกรรมเพิ่มความอุ่นใจหลังคลอดสำหรับมารดา
 8. คอร์สอบรมโครงการครรภ์คุณภาพ 1 ครั้ง
 9. สมุด ANC พร้อม QR Code

สำหรับทารก รวมรายการดังนี้

 1. ห้องบริการสำหรับทารก
 2. โรงพยาบาลจัดให้อุปกรณ์การแพทย์, ยา, เวชภัณฑ์ต่างๆ สำหรับทารก ตามโปรแกรมเหมาจ่าย
 3. นม (สูตรปกติ) สำหรับทารกตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาล (กรณีไม่สามารถรับนมจากมารดาได้) ยกเว้นนมสูตรภูมิแพ้
 4. ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 5. รวมการให้วัคซีนป้องกันวัณโรค วิตามินเค วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 เมื่อทารกอายุ 1 เดือน)
 6. กุมารแพทย์รับเด็กตลอด 24 ชั่วโมงและดูแลอย่างใกล้ชิด
 7. บริการแจ้งเกิด (กรณี บิดา – มารดา มีความประสงค์ให้ทางโรงพยาบาลดำเนินการให้)
 8. ชุดของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิด
 9. ผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 แพ็ค
 10. Wrist band Infant safety นวัตกรรมเพิ่มความปลอดภัยไร้กังวลเรื่องเด็กหาย, แม่ลูกถูกคน
 11. ชุดแต่งกายตามเทศกาลสำคัญต่างๆ

ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมรายการดังนี้

 1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์
 2. ไม่รวมกรณีมารดา และ/หรือ ทารกมีภาวะแทรกซ้อน เช่น
  – เจ็บครรภ์ร่วมกับมีน้ำเดินก่อนกำหนด, ครรภ์เป็นพิษ, รกเกาะต่ำ, มีเลือดออกในระหว่างตั้งครรภ์ เช่น ไข้หวัด, หอบหืด , เบาหวาน , ความดันโลหิตสูง , ไทรอยด์ โรคเลือดต่างๆ ไวรัสเอดส์, การแพ้ยาบางชนิด เนื้องอก เป็นต้น
  – ภาวะต่างๆที่แสดงความผิดปกติของทารก เช่น ภาวะการผิดปกติทางการหายใจ, ตัวเหลืองจนต้องรักษาด้วยการส่องไฟและการตรวจเพิ่ม
  – ทารกที่มารดามีประวัติ Hepatitis B positive, HIV positive, โรคหัด, โรคอีสุกอีใส หรือ มีความจำเป็นต้องแยกทารก และเบิกของใช้แยกต่างหาก แต่สามารถใช้บริการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ โดยโรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากที่กำหนดไว้ในสิทธิประโยชน์ตามที่เกิดขึ้นจริง
 3. มารดาสามารถ Upgrade ห้องพักจากที่กำหนดในโปรแกรมได้โดยชำระเพิ่มตามราคาห้องที่กำหนด
 4. กรณีที่มารดาต้องการเปลี่ยนวิธีระงับความรู้สึก จากการฉีดยาระงับความรู้สึกเข้าไขสันหลังเปลี่ยนเป็นวิธีการดมยาสลบ ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท จากราคาเหมาจ่าย
 5. กรณีที่ใช้วิธีการระงับความรู้สึกโดยการฉีดยา ระงับความรู้สึกเข้าไขสันหลังแล้วไม่สำเร็จต้องเปลี่ยนเป็นวิธีดมยาสลบ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
 6. มารดาที่พักรักษาเกินกว่าจำนวน วัน – เวลาที่กำหนดไว้ในโปรแกรม โรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริง
 7. กรณีมีฤกษ์คลอดทางโรงพยาบาลคิดค่าบริการผ่าตัดคลอดเอาฤกษ์จากราคาเหมาจ่าย

*** รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาเหมาจ่ายค่าคลอด (Package)
ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

 1. กรณีการใช้ราคาเหมาจ่ายค่าคลอด (Package) ของโรงพยาบาลต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยเงินสด/บัตรเครดิตเท่านั้น
 2. กรณีคุณแม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัว ไม่สามารถใช้ราคาเหมาจ่ายคลอด (Package) ของโรงพยาบาลได้
 3. ราคานี้ไม่รวมการติดตามอาการหลังคลอด
 4. ราคาเหมาจ่ายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอาทิโครงการผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% ฯลฯ


ข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ