แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ (EGD + Colonoscope)

แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ (EGD + Colonoscope)

สิ้นสุด 31/12/2024
แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ (EGD + Colonoscope) 29,000

การส่องกล้องกระเพาะอาหาร (Gastroscopy) เป็นเทคโนโลยีการใช้กล้องส่องเข้าไปทางปาก ผ่านหลอดอาหารลงไปภายในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น โดยการตรวจจะใช้กล้องลักษณะเป็นท่อขนาดเล็กปรับความโค้งงอได้ มีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร และส่วนปลายของกล้องจะมีเลนส์ขยายภาพ ส่วนอีกด้านจะส่งภาพมายังจอมอนิเตอร์ ซึ่งทำให้แพทย์เห็นภายในอวัยวะที่ตรวจได้อย่างชัดเจน โดยการส่องกล้องวิธีนี้จะทำในกรณีมีการอักเสบ เป็นแผล มีเนื้องอก หรือมีการตีบตัน ผู้ที่ปวดท้องส่วนบนเมื่อได้รับการรักษาแล้วยังไม่ดีขึ้น มีอาการกลืนลำบาก อาเจียนเป็นเลือด เพื่อตัดชิ้นเนื้อเพื่อพิสูจน์ หรือเก็บของเหลว น้ำย่อยตรวจ เพื่อการรักษาตัดติ่งเนื้อ (polyp) จี้ทำลายเนื้องอกออกทางเดินอาหารส่วนบน เพื่อการใส่เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางกล้องส่องตรวจ

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (colonoscopy)
นอกจากสามารถตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้แล้ว ยังสามารถตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น ซึ่งประกอบไปด้วยหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นได้อีกด้วย สำหรับวิธีการตรวจ แพทย์จะพ่นยาชาบริเวณลำคอ ให้นอนตะแคง และสอดกล้องเข้าทางปาก การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นจะช่วยในการประเมินวินิจฉัยอาการกลืนลำบาก ปวดท้อง เลือดออกในช่องท้อง แผลในกระเพาะอาหาร และเนื้องอก เป็นต้น โดยก่อนการตรวจควรงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6 ชม. กรณีใส่ฟันปลอมควรถอดออก และควรพาญาติมาด้วยในวันตรวจส่องกล้อง

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
3. ราคานี้ไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อและค่ายากลับบ้าน
4. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
5. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ