แพ็กเกจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope)

แพ็กเกจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope)

แพ็กเกจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope) 20,000

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (colonoscopy)
นอกจากสามารถตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้แล้ว ยังสามารถตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น ซึ่งประกอบไปด้วยหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นได้อีกด้วย สำหรับวิธีการตรวจ แพทย์จะพ่นยาชาบริเวณลำคอ ให้นอนตะแคง และสอดกล้องเข้าทางปาก การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นจะช่วยในการประเมินวินิจฉัยอาการกลืนลำบาก ปวดท้อง เลือดออกในช่องท้อง แผลในกระเพาะอาหาร และเนื้องอก เป็นต้น โดยก่อนการตรวจควรงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6 ชม. กรณีใส่ฟันปลอมควรถอดออก และควรพาญาติมาด้วยในวันตรวจส่องกล้อง

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
3. ราคานี้ไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อและค่ายากลับบ้าน
4. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
5. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ