โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ 2 (AFP + PIVKA-II + Ultrasound Of Upper abdomen)

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ 2 (AFP + PIVKA-II + Ultrasound Of Upper abdomen)

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ 2 (AFP + PIVKA-II + Ultrasound Of Upper abdomen) 3,500

รายการตรวจ

  • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยสารบ่งชี้ชนิดใหม่ PIVKA-II
  • อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound of Upper Abdomen
  • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทางทางเดินอาหารและตับ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ