โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ CARDIO 2 (ECHO หรือ EST)

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ CARDIO 2 (CT Calcium) รายการตรวจ 20 รายการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ CARDIO 2 (ECHO หรือ EST) 5,200

รายการตรวจ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (Consultation Medical)
 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง (Vital Sign & Body Composition Analyzer)
 3. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest X – ray)
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 5. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
 7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 8. ตรวจหาค่าระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
 9. ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล (Cholesterol)
 10. ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 11. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)
 12. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (Direct LDL)
 13. ตรวจการทำงานของไต (Creatinin GFR)
 14. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 15. ตรวจสารเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte)
 16. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 17. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH)
 18. ตรวจปริมาณเอนไซด์ของกล้ามเนื้อ (CPK)
 19. ตรวจสารเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte)
 20. ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดตีบตัน/อุดตัน (Vascular Screening (ABI))
 21. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง หรือ ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (ECHO or EST)
 • รายงานผลตรวจสุขภาพ Physical Report
 • คูปองรับประทานอาหารเช้า Breakfast Coupon


ข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ