โปรแกรมตรวจสุขภาพ Good Health

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Good Health

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Good Health 4,900

รายการตรวจ

1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
2. วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Vital Sign
3. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ Chest X – ray
4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
5. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen
6. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Examination
7. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด Complete Blood Count
8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
9. ตรวจหาค่าระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C
10. ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล Cholesterol
11. ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ Triglyceride
12. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง HDL-C
13. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ Direct LDL
14. ตรวจการทำงานของไต Creatinin GFR
15. ตรวจการทำงานของไต BUN
16. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
17. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
18. ตรวจการทำงานของตับ Alk. Phosphatase
19. ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid
20. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร H-pylori
21. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
22. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
รับเพิ่มฟรี!
สำหรับผู้ชาย ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
สำหรับผู้หญิง ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA-125
รายงานผลตรวจสุขภาพ Physical Report
คูปองรับประทานอาหารเช้า Breakfast Coupon

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง
5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ