โปรแกรมตรวจสุขภาพ Pre Marriage : Male

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Pre Marriage : Male รายการตรวจ 11 รายการ

สิ้นสุด 31/12/2024
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Pre Marriage : Male 3,500

รายการตรวจ

 1. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง (Vital Sign)
 2. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
 4. ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 5. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
 6. ตรวจหาการติดเชื้อเอดส์ (Anti HIV)
 7. ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
 8. ตรวจหาภาวะแฝงในโรคธาลัสซีเมีย (Hemoglobin Typing)
 9. ตรวจหาหมู่เลือด (ABO Group)
 10. ตรวจหาหมู่เลือด (Rh Group)
 11. พบแพทย์สูตินรีเวช (Gynecologist)
 • รายงานผลตรวจสุขภาพ Physical Report
 • คูปองรับประทานอาหารเช้า Breakfast Coupon


ข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ