โปรแกรมตรวจสุขภาพ Regular

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Regular รายการตรวจ 15 รายการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Regular 2,500

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง (Vital Sign)
 3. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest X – ray)
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 5. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
 7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 8. ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล (Cholesterol)
 9. ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 10. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)
 11. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (Direct LDL)
 12. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine GFR)
 13. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 14. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 15. ตรวจการทำงานของตับ (Alk. Phosphatase)
 • รายงานผลตรวจสุขภาพ Physical Report
 • คูปองรับประทานอาหารเช้า Breakfast Coupon


ข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ