โปรแกรมตรวจสุขภาพ REGULAR

โปรแกรมตรวจสุขภาพ REGULAR

โปรแกรมตรวจสุขภาพ REGULAR 1,990

เป็นการตรวจร่างกายประจำปี เหมาะสำหรับสำหรับวัยหนุ่มสาว ไม่เกิน 30 ปี เพื่อค้นหาสภาวะสุขภาพ เป็นข้อมูลพื้นฐาน และดูแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของวัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรค

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ (Vital Sign)
3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
4. ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น (Vision Test)
5. ตรวจสายตา สั้น ยาว เอียง (Short sight – Long sight Squinting)
6. ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง (Height & Weight)
7. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest x – ray)
8. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
9. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
10. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
11. ตรวจน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
12. ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล (Cholesterol)
13. ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
14. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)
15. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (Direct LDL-C)
16. ตรวจการทำงานของไต (Creatinin GFR)
17. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
18. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
19. ตรวจการทำงานของตับ (Alk. Phosphatase)
ฟรี! รายงานผลตรวจสุขภาพ
ฟรี! คูปองรับประทานอาหารเช้า (Breakfast Coupon)แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ