โปรแกรมตรวจหาสาเหตุการแท้งซ้ำ (Recurrent Pregnancy Loss)

โปรแกรมตรวจหาสาเหตุการแท้งซ้ำ (Recurrent Pregnancy Loss)

โปรแกรมตรวจหาสาเหตุการแท้งซ้ำ (Recurrent Pregnancy Loss) 15,000

การที่สตรีตั้งครรภ์ มีการแท้งบุตรเอง (ในอายุครรภ์ที่ยังไม่สามารถเลี้ยงเด็กให้รอดชีวิตได้) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป [ทั้งนี้ไม่นับรวมการตั้งครรภ์นอกมดลูก (ท้องนอกมดลูก) หรือการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก(ครรภ์ไข่ปลาอุก)] อุบัติการณ์ของการแท้งซ้ำพบได้ 1 – 2% ของสตรีตั้งครรภ์

โปรแกรมตรวจหาสาเหตุุการแท้งซ้ำ (Recurrent Pregnancy Loss)
1. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH , Free T4 , Free T3)
2. ตรวจดูโครโมโซมร่างกาย
3. ตรวจสาเหตุการขาด Factor XII
4. ตรวจดูการแข็งตัวของเลือด
5. ตรวจดูภูมิคุ้มกัน
6. ตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสมในเลือด

📌เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
3. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
5. สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ตุลาคม 2567
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ ; ผู้ที่ต้องการเข้ารับการบริการนี้ จำเป็นต้องได้รับการประเมินจากแพทย์เฉพาะทางก่อนข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ