วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (Pnevnar13) 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (Pnevnar13) 1 เข็ม

สิ้นสุด 31/12/2024
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (Pnevnar13) 1 เข็ม 2,900

✔โรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ เป็นโรคที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูง เช่น ติดเชื้อในกระแสเลือด หรือระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

✔เหมาะกับใคร?
• ผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
• ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง เช่น โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภาวะเลือดจางโดยกำเนิด โรคเบาหวาน โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับแข็ง เป็นต้น
• ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
• ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือเป็นโรคหอบหืดเรื้อรัง

✔หมายเหตุเพิ่มเติม
สำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป แพทย์อาจแนะนำให้ฉีดวัคซีนทั้งชนิด PREVNAR 13 และ PNEUMOVAX 23 โดยฉีดวัคซีน PREVNAR 13 ก่อน 1 เข็ม ตามด้วย PNEUMOVAX 23 โดยห่างกัน 6-12 เดือน

รายการตรวจ

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (Pnevnar13) 1 เข็มข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ