วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (VERORAB Vaccine 1 เข็ม) (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี)

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (VERORAB Vaccine 1 เข็ม) (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี)

สิ้นสุด 30/6/2024
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (VERORAB Vaccine 1 เข็ม) (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี) 1,470

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนับบ้า ควรฉีดตอนไหน?

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นเชื้อไวรัสที่เข้าทำลายประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดโรคทางระบบประสาทและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ การติดเชื้อมักเกิดจากการแพร่ผ่านทางน้ำลายเข้าสู่บาดแผล ปาก หรือดวงตา ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสามารถติดเชื้อ และเป็นตัวแพร่เชื้อได้แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ