ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ EKG + CT Calcium Scoring

heart

การตรวจ CT Calcium Scoring คืออะไร? เป็นการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 256-slice multi-detector CT scan เพื่อตรวจปริมาณแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจพร้อมหาความผิดปกติของหลอดเลือด ช่วยให้แพทย์ประเมินแนวโน้มการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันจากภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ซึ่งอันตรายถึงเสียชีวิตได้⠀ โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร ? ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หรือความดันโลหิตสูง ผู้ที่ชื่นชอบการทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ รวมทั้งผู้ที่ใกล้ชิดกับบุคคลที่สูบบุหรี่ ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ นอนหลับไม่สนิท และรู้สึกอ่อนเพลียเป็นประจำ เงื่อนไขการเข้ารับบริการ ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี ช่องทางการติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมายเข้ารับบริการ ที่ แผนกหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชั้น 1 อาคาร A โทร. 038-317-333 ต่อ 4135, 4136

สิ้นสุด 31/12/2022
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ EKG + CT Calcium Scoring 2,890

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ EKG + CT Calcium Scoring

การตรวจ CT Calcium Scoring คืออะไร?

เป็นการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 256-slice multi-detector CT scan เพื่อตรวจปริมาณแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจพร้อมหาความผิดปกติของหลอดเลือด ช่วยให้แพทย์ประเมินแนวโน้มการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันจากภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ซึ่งอันตรายถึงเสียชีวิตได้⠀

โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร ?

  • ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หรือความดันโลหิตสูง
  • ผู้ที่ชื่นชอบการทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม
  • ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ รวมทั้งผู้ที่ใกล้ชิดกับบุคคลที่สูบบุหรี่
  • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ
  • ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ นอนหลับไม่สนิท และรู้สึกอ่อนเพลียเป็นประจำ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
  4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
  5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

ช่องทางการติดต่อ

สอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมายเข้ารับบริการ ที่ แผนกหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชั้น 1 อาคาร A โทร. 038-317-333 ต่อ 4135, 4136ข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ