แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนมีบุตร (สำหรับผู้หญิง) Pre Marriage Female

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนมีบุตร (ผู้หญิง)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนมีบุตร (สำหรับผู้หญิง) Pre Marriage Female 3,300

รายการตรวจสำหรับผู้หญิง

 1. ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์ Gynecologist
 2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ Vital Sign
 3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย BMI
 4. ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น Vision Test
 5. ตรวจสายตา สั้น ยาว เอียง Short sight – Long sight Squinting
 6. ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Height & Weight
 7. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
 8. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด Complete Blood Count
 9. ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
 10. ตรวจว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Anti HBc
 11. ตรวจหาการติดเชื้อเอดส์ Anti HIV
 12. ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส VDRL
 13. ตรวจหาภาวะแฝงในโรคธาลัสซีเมีย Hemoglobin Typing
 14. ตรวจหาหมู่เลือด ABO Group
 15. ตรวจหาหมู่เลือด Rh Group
 16. ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella IgG

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
 2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
 4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
 5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 6. ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชั้น 3 อาคาร A โทร. 038-317-333 ต่อ 4127
 7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชั้น 3 อาคาร A โทร. 038-317-333 ต่อ 4127


แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ