แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกตา Cataract (เลนส์ธรรมดา)

senior

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกตา Cataract (เลนส์ธรรมดา)

สิ้นสุด 30/9/2022
แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกตา Cataract (เลนส์ธรรมดา) 45,000

ต้อกระจก (Cataract) เป็นความผิดปกติของดวงตาในส่วนเลนส์ตา (Lens) โดยเลนส์ตาของผู้ป่วยจะขุ่นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป อาจจะใช้เวลาหลายปีตั้งแต่เริ่มเป็น เมื่อเลนส์ตาขุ่น แสงเข้ามาในเลนส์ตาได้ลดลง ทำให้ผู้ที่เป็นต้อกระจกมองเป็นไม่ชัด สายตาสั้นมากขึ้น ตามัว ตาพร่า เกิดภาพซ้อนเป็นต้น

การผ่าตัดต้อกระจก (Cataract Surgery) คือการรักษาต้อกระจกด้วยวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา โดยที่การผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาทางเดียวของโรคต้อกระจก เนื่องจากโรคนี้ยังไม่มียาใดๆ ที่สามารถชะลออาการของโรค หรือทำให้ต้อกระจกหายไปได้

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
  2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
  4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
  5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
  6. แผนกตา โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชั้น 3 อาคาร A โทร. 038-317-333 ต่อ 2347, 2348
  7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ: ผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการนี้ จำเป็นต้องได้รับการประเมินจากแพทย์เฉพาะทางก่อนแพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ