นัดพบแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นัดพบแพทย์
***กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
 
แผนก
แพทย์
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร แพทย์เชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสืออนุมัติ แพทย์เชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา
ศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต มหามกุฏราชวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์ประจำบ้านแผนกอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อายุรแพทย์ และอายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
อายุรแพทย์ ดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
 
ตารางการออกตรวจของแพทย์
วัน เวลาออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร 08.00 - 17.00 น.
พุธ 08.00 - 17.00 น.
พฤหัส 08.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ -
   
วันที่นัดพบ  
*  กรุณานัดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
 
ท่านเคยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลหรือไม่
เป็นคนไข้เก่า
เป็นคนไข้ใหม่
 
**กรณีนัดหมายที่แผนกกุมารเวช หรือคลินิกพัฒนาการเด็ก กรุณากรอกชื่อของเด็ก
กรุณาเลือกคำนำหน้า
*
ชื่อ
*
นามสกุล
*
วัน เดือน ปีเกิด
*
มือถือ
*
Email
หัวข้อ
รายละเอียด
 • โปรโมชั่นประจำเดือน

 • ค้นหาแพทย์

  เลือกแผนก :
   
  ค้นหารายชื่อแพทย์ :

 • นัดพบแพทย์

  การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงการนัดหมาย ล่วงหน้าเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม