นัดพบแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นัดพบแพทย์
***กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
 
แผนก
แพทย์
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร วิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์ใช้ทุนวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี
วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
 
ตารางการออกตรวจของแพทย์
วัน เวลาออกตรวจ
อาทิตย์ วันที่ 7,14,21 :
6.00 - 18.00
จันทร์ วันที่ 1,15,29:
6.00 - 18.00
อังคาร วันที่ 9,16,23,30
6.00 - 18.00
พุธ วันที่3,17,24 :
6.00 - 18.00
พฤหัส วันที่ 4,11,25 :
6.00 - 18.00
ศุกร์ วันที่ 5,12 :
6.00 - 18.00
เสาร์ วันที่ 20 :
6.00 - 18.00
   
วันที่นัดพบ  
*  กรุณานัดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
 
ท่านเคยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลหรือไม่
เป็นคนไข้เก่า
เป็นคนไข้ใหม่
 
**กรณีนัดหมายที่แผนกกุมารเวช หรือคลินิกพัฒนาการเด็ก กรุณากรอกชื่อของเด็ก
กรุณาเลือกคำนำหน้า
*
ชื่อ
*
นามสกุล
*
วัน เดือน ปีเกิด
*
มือถือ
*
Email
หัวข้อ
รายละเอียด
 • โปรโมชั่นประจำเดือน

 • ค้นหาแพทย์

  เลือกแผนก :
   
  ค้นหารายชื่อแพทย์ :

 • นัดพบแพทย์

  การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงการนัดหมาย ล่วงหน้าเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม