นัดพบแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นัดพบแพทย์
***กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
 
แผนก
แพทย์
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
อายุรแพทย์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุรแพทย์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยา
ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
อายุรแพทย์ทั่วไป, หัวใจ โรงพยาบาลบางปะกอก 1
อายุรแพทย์ทั่วไป, หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
อายุรแพทย์ทั่วไป, หัวใจ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
 
ตารางการออกตรวจของแพทย์
วัน เวลาออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ 12.00 - 20.00 น.
อังคาร 8.00 - 17.00 น.
พุธ 8.00 - 20.00 น.
พฤหัส 8.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 8.00 - 12.00 น.
เสาร์ 8.00 - 20.00 น.
   
วันที่นัดพบ  
*  กรุณานัดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
 
ท่านเคยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลหรือไม่
เป็นคนไข้เก่า
เป็นคนไข้ใหม่
 
**กรณีนัดหมายที่แผนกกุมารเวช หรือคลินิกพัฒนาการเด็ก กรุณากรอกชื่อของเด็ก
กรุณาเลือกคำนำหน้า
*
ชื่อ
*
นามสกุล
*
วัน เดือน ปีเกิด
*
มือถือ
*
Email
หัวข้อ
รายละเอียด
 • โปรโมชั่นประจำเดือน

 • ค้นหาแพทย์

  เลือกแผนก :
   
  ค้นหารายชื่อแพทย์ :

 • นัดพบแพทย์

  การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงการนัดหมาย ล่วงหน้าเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม