นัดพบแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นัดพบแพทย์
***กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
 
แผนก
แพทย์
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร ศัลยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
นายแพทย์ 4 - 5 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศัลยแพทย์ (นายแพทย์ 5-7 ) โรงพยาบาลศูนย์พระนครศรีอยุธยา
ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
 
ตารางการออกตรวจของแพทย์
วัน เวลาออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร -
พุธ 08.00 - 17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ วันที่ 14,28 ส.ค. :
08.00 - 17.00 น.
เสาร์ -
   
วันที่นัดพบ  
*  กรุณานัดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
 
ท่านเคยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลหรือไม่
เป็นคนไข้เก่า
เป็นคนไข้ใหม่
 
**กรณีนัดหมายที่แผนกกุมารเวช หรือคลินิกพัฒนาการเด็ก กรุณากรอกชื่อของเด็ก
กรุณาเลือกคำนำหน้า
*
ชื่อ
*
นามสกุล
*
วัน เดือน ปีเกิด
*
มือถือ
*
Email
หัวข้อ
รายละเอียด
 • โปรโมชั่นประจำเดือน

 • ค้นหาแพทย์

  เลือกแผนก :
   
  ค้นหารายชื่อแพทย์ :

 • นัดพบแพทย์

  การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงการนัดหมาย ล่วงหน้าเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม