นโยบายของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
 นโยบายของโรงพยาบาล

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านการจัดการคุณภาพ

นโยบาย์พลังงาน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายระบบมาตรฐาน ISO15189

นโยบายเรื่องโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชาเป็นเขตปลอดบุหรี่

นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านสารสนเทศ

นโยบายด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหาร

นโยบายการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

มาตรฐานที่โรงพยาบาลได้รับ

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in C:\AppServ\www\pytsweb\footer.php on line 260