logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเด็ก

    (23 พฤษภาคม 2558) โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดการฝึกอบรมให้กับพ่อแม่และผู้ที่สนใจในเรื่อง “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเด็ก(CPR เด็ก)” ครั้งที่ 1 ควบคุมหลักสูตรการฝึกอบรม โดยแพทย์หญิงฐิติมา คุรุพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกุมารเวชกรรม ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ภายในงานได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ในเรื่องของการฝึกปฐมพยาบาลเด็กจมน้ำ และการปฐมพยาบาลเด็กเมื่อสิ่งของติดคอ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชีวิตของเด็กเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตาม หลักทางการแพทย์ ทั้งนี้การฝึกอบรมได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมในครั้งถัดไปสามารถติดตามข่าวสารการฝึกอบรม ได้ที่ www.facebook.com/pytsfanpage และwww.phyathai-sriracha.com/pyt_th