logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมจัดป้ายนิทรรศการเนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติด

    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ร่วมจัดป้ายนิทรรศการภายในงาน "วันต่อต้านยาเสพติด" ณ อาคาร ศรีราชา ประชาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อ เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ได้ทราบถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการรวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาวอำเภอ ศรีราชา โดยทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการตรวจสุขภาพ เบื้องต้น บอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องผลของปัญหาการติดยาเสพติด รวมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนและคนทั่วไปได้ร่วมสนุกกับเกมชิงของรางวัล สุดพิเศษ ซึ่งทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้รับเกียรติจากนายพรชัย ถมกระจ่าง นายอำเภอศรีราชา เข้ารับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นภายในบูธกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติด” อีกด้วย