logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้รับเชิญไปออกรายการ Hospital Hotline พบหมอต่อสายตรง

    วันที่ 17 สิงหาคม 2558 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ร่วมส่งเสริมความรู้ในเรื่องของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โดยมอบหมายให้แพทย์หญิงสุชาดา มงคลชัยภักดิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ร่วมพูดคุยในหัวข้อเรื่อง “ขอสักครั้งฉันอยากเป็นแม่" ผ่านทางรายการ Hospital Hotline พบหมอต่อสายตรง รับชมได้ทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ช่อง 138 ในช่วงเวลา 18.00-18.50 น.