logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขชลบุรีคนใหม่

    3 พฤศจิกายน 2558 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณหฤทัย สุรินทร์แก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และ คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคมโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาพร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล เข้ารับตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี