logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมต้อนรับนายอำเภอศรีราชาคนใหม่

    8 พฤศจิกายน 2558 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคมพร้อมคณะ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับ นายวรญาณ บุญณราช เข้ารับตำแหน่งนายอำเภอศรีราชา ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี