logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีรัตนาราม(บ่อหิน)

    8 พฤศจิกายน 2558 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีรัตนาราม(บ่อหิน) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยร่วมทำบุญเป็นจำนวน 140,000 บาท ปัจจัยนี้เพื่อก่อสร้างศาลาประชาคมร่วมใจ ไว้ให้ประชาชนได้เข้ามาจัดกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น