logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาส

    25 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส ด้วยการแต่งตัวเด็กทารกน้อยโดยการห่อผ้าสีแดงพร้อมหมวกสีแดงเพื่อแสดงถึง ความสุขอัศจรรย์ใจในวันคริสต์มาส มอบความสุขให้กับครอบครัว พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่แต่งตัวเป็นซานต้าและซานตี้แจกขนมให้แก่เด็กที่ เข้ามาโรงพยาบาลในวันคริสต์มาส บรรยากาศที่โรงพยาบาลของวันคริสต์มาสเต็มไปด้วยความยินดีและสนุกสนาน