logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กอำเภอศรีราชาประจำปี 2559

    วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้ร่วมสนับสนุน กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 บริเวณ ศาลาประชาคมศรีราชา โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้ออกบูธให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในเรื่องของพัฒนาการ เด็กโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากคลินิกพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา และให้น้องๆได้เล่นเกมส์ฝึกการเรียนรู้เพื่อลุ้นรับของรางวัลต่าง ๆ มากมาย โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาเป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อมอบความ รู้ และความสุขแก่เด็กๆ ซึ่งจะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน แข็งแรง สมดังคำขวัญประจำวันเด็ก 2559 " เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"