logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุหมู่อุบัติภัยจราจร

    (20 มกราคม 2559) โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่อุบัติภัย จราจร เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จริง และเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดเหตุการณ์ ภาวะฉุกเฉิน โดยมี นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา พร้อมด้วย นายแพทย์เกษม ใช้คล่องกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา เป็นตัวแทนกล่าวถึงการซ้อมในครั้งนี้ว่า

    "การจัดซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ คือ ภัยหรือเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก จนต้องระดมกำลังจากทุกแผนกในโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วย เหลือผู้บาดเจ็บ เช่น อุบัติเหตุรถยนต์ชนกันหลายคัน เหตุทะเลาะวิวาท ซึ่งครั้งนี้เราได้จำลองถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นเหตุการณ์ที่ทางโรงพยาบาลต้องรับมือกันอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นในการฝึกซ้อมครั้งนี้เราต้องการเห็นการเตรียมความพร้อมของกำลัง บุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมเพรียงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประเมินศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ เรามีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่"