logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาสืบสานประเพณีไทยจัดพิธีรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหาร

    20 เมษายน 2559 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดพิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์สืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงามในวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่ รวมทั้งเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการทำงาน  นำโดยคณะผู้จัดการและพนักงานเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 4/1