logo
  • ร่วมเดินขวนต่อต้านยาเสพติดเนื่องในกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก"

    วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดไทย ได้มอบหมายให้คุณฉวีวรรณ อัตตนาท ที่ปรึกษางานบริการสังคม และคุณจีระนันท์ กาหลง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ พร้อมพนักงาน 30 คน ร่วมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติดเนื่องในกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก" โดยให้การสนับสนุนจุดบริการน้ำดื่มบริเวณหน้าโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา และรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมขบวนทุกท่าน ณ บริเวณสวนสุขภาพเกาะลอยถึงอาคาร ศรีราชา ประชาคม พร้อมร่วมถ่ายภาพกับนายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา ภายในบริเวณงานได้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้ จ่ายให้แก่ประชาชนชุมชนอำเภอศรีราชาอีกด้วย