logo
  • ร่วมเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิลงประชามติ เนื่องในกิจกรรม “โครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย”

    วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาธิปไตย จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยของทางอำเภอศรีราชา  โดยเริ่มเดินขบวนจากสวนสาธารณะเกาะลอยไปยังที่ว่าการอำเภอศรีราชา เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและออกไปใช้สิทธิใช้เสียงลงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.