logo
  • เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 115 รูป และวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพครบรอบ 114 ปี

    นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคม คุณณีรนุช เจริญเดชธนกิจ ผู้จัดการส่วนเวชสารสนเทศอาวุโส และคณะ เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 115 รูป และวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพครบรอบ 114 ปี พร้อมทั้งมอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นผู้รับมอบ