logo
  • ร่วมงานรำลึก 163 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 17 ของชาวเกาะสีชัง

    วันที่ 20 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคม และคุณจีระนันท์ กาหลง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์พร้อมคณะ เข้าร่วมงานรำลึก 163 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 17 ของชาวเกาะสีชัง โดยร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 พระจุฑาธุช-ราชฐาน เกาะสีชัง และเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่พยาบาลออกบูธตรวจสุขภาพและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ เข้าร่วมงาน อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมเล่นเกมรับของ รางวัลมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก