logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาใส่ใจสุขภาพยกขบวนร่วมสนับสนุนกิจกรรม Bangsaen 21 ประจำปี 2016

    17-18 ธันวาคม 2559 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาใส่ใจสุขภาพยกขบวนร่วมสนับสนุนกิจกรรม “Bangsaen 21 ประจำปี 2016” โดยมี คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคม เป็นผู้นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ พร้อมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาลและรถพยาบาลประจำจุด เพื่อปฐมพยาบาลให้แก่นักวิ่งกว่า 10,000 คน ที่เข้าร่วมรายการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี