logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัด Healthy Talk “สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก ด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัย”    ร่างกายของเรามีขีดจำกัดด้วยเวลา เวชศาสตร์ชะลอวัย ศาสตร์ในการดูแลรักษาสุขภาพจากภายใน โดยวิเคราะห์ลงลึกไปถึงการทำงานของระดับเซลล์ในร่างกาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดูแลรักษาสุขภาพจากภายใน โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดกิจกรรม “STAY YOUNG TOGETHER เนรมิตความหนุ่มสาวให้ยาวนาน” ในวันที่ 3 – 5 มีนาคม โดยในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี จัดเสวนาในหัวข้อ "ชะลอความเสื่อมสลายของร่างกายด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัย" ภายในงานได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง หทัยรัตน์ ทองปลั่ง แพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ กับ คุณชลลดา เมฆราตรี (เก๋) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หันมาดูแลฟื้นฟูสุขภาพให้ดีตั้งแต่ช่วงเวลานี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มาใช้บริการและร่วมซักถามในเรื่องของโปรแกรมสุขภาพเพื่อการชะลอวัยเริ่มต้น 3,900 บาท ทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดจนโปรโมชั่นดีๆ ของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้ผ่านทาง Facebook : โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา (@pytsfanpage) , Line : @PTSHEALTH (ใส่@ด้วยนะคะ)