logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ประจำปี 2560

    10 เมษายน 2560 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ประจำปี 2560 เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์สืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงาม นำโดยนายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการแพทย์ คุณมณีนาฎ พัฒนกูล ผู้อำนวยการบริหาร คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสที่มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาด้วยดีเสมอมา เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย ภายหลังพิธีการรดน้ำขอพรทางโรงพยาบาลได้ทำการมอบของขวัญให้แก่คุณวีระ กังวานพาณิชย์ และคุณศิริพร อารีย์ราช ผู้สูงอาวุโสที่เข้าร่วมพิธีรดน้ำ ซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่ 10 และ 11 เมษายน โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความผูกพัน ระหว่างครอบครัวผู้มาใช้บริการกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา สร้างความประทับใจให้กับผู้สูงอาวุโสและผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก