logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

    13 เมษายน 2560 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ประจำปี 2560 เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์สืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงาม นำโดยคณะผู้จัดการ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรดน้ำขอพรภายในห้องพักผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความผูกพัน ระหว่างครอบครัวผู้มาใช้บริการกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา สร้างความประทับใจให้กับผู้สูงอาวุโสและผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก